Tranh gỗ tam đa nghệ thuật

8,900,000

Tranh gỗ phong thuỷ Tam Đa

Gỗ Gõ đỏ ( Cate) nguyên tấm chế tác.

Kích thước: 45x45x5cm (3 tấm)

G